De Nationale Wetenschapsquiz

Wie is de grootste bolleboos van Nederland?

Doe vanaf 8 december weer online mee

Evenement

Kom 12 december naar Pump Your Career 2018

Talentendag voor vrouwen in de wetenschap

Case

Bij de Joekagieren

Taalkundige Cecilia Odé leefde bij het oudste toendravolk van Noordoost-Siberië

Onze financieringsinstrumenten

NWO implementeert in de loop van 2018 in alle domeinen een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor de eerste calls die volgens dit nieuwe model zijn vormgegeven. NWO en ZonMw kondigen wijzigingen in lopende instrumenten tenminste zes maanden voordat de wijziging in gaat aan via hun websites.

Recent opengesteld voor aanvragen: